سایت اصلی| صفحه اصلی| ورود اعضا| ثبت نام| ارتباط با ما| درباره ما
  صفحه اصلی   ویژه
شاه کلیدهای یک خانواده خوشبخت
discount prescriptions rx pharmacy coupon walgreen printable coupons
walgreen photo coupon codes blog.linqto.me discount coupons for medications
viagra coupons printable floridafriendlyplants.com copay cards for prescription drugs
blood glucose meters cialis dosage for women type 2 diabetes symbol
coupon for free cialis is-aber.net free cialis samples coupon
cyclophosphamide reconstitution go cyclophosphamide
free discount prescription cards racindirt.com internet drug coupons
prescription transfer coupon myvisajobs.com cialis coupon codes
vermox 100 mg vermox bivirkninger vermox til kat

شاه کلیدهای یک خانواده خوشبخت

شایدء بارهاء بادیدن یک زن وشوهر سعادتمندء در پی راز خوشبختی آنان بوده وهمواره  آرزو داشته باشید که ای کاش شما هم دارای خانواده ای خوشبخت وسعادتمند بودید.اکنون ءبا نگرش در این آرزوهاء نشانه و ویژگی های یک خانواده سعادتمند وخوشبخت را به طور مختصر خلاصه بیان می کنیم:

1-زوج های خوشبخت قادرندء به وصف دقیق ویژگی های همسران خود بپردازند در واقع ءآنان روحیات یکدیگر را خوب می شناسند وبا توجه به روحیات هم زندگی ایده آل وسعادتمند دارند.

2-زن وشوهرء به گفت وگو  ومشورت منطقی با یکدیگر اعتقاد دارند واحساس مسوولیت

 می کنند.اگر سوء  تفاهمی بینشان بوجود آمدء آن را بدون این که کسی بفهمد حل می نمایند.

3-زن وشوهر به یکدیگر اعتماد دارند.

4-تا جایی که امکان داردء با هم هستند.

5-همدلیء همکاریء همفکری وهماهنگی دارند.

6-به سلیقه ها وعقاید  یکدیگر آگاه بودهء به آن ها احترام می گذارند.

7-خواسته های طبیعی خود را بدو ن نگرانی یا خشونت ابراز می کنند.

8-به حریم یکدیگر احترام گذاشته و از حدود مشخص خود فراتر نمی روند.

9-نگران سلامت روحی وجسمی یکدیگر بوده واز هم مراقبت می کنند.

10-در بیش تر اوقاتء لحظات خوشی را که با یکدیگر داشته اندمرور می کنند.دنبال خاطرات تلخ نیستند  و دوست دارندء همیشه در شادی ونشاط زندگی کنند.

11-هر کدام برای فامیل دیگریء اهمیت قائل شده با روی خوش از آنان پذیرائی می کنند.

12-از امور مالی یکدیگر خبر دارند و چیزی را از یکدیگر پنهان نمی کنند.

13-برای رشد یکدیگر ءتلاش کرده وزمینه ی پیشرفت هم را فراهم می کنند.

14-زن وشوهرء به رفتار هم ءعادلانه نگاه می کنند یعنیء هیچ کدامء خود را برتر از دیگری و در مقام قدرت نمی بینند.زورگویی و قدرت طلبی بین آنان حاکم نیست.

15-در کنار همء احساس امنیت و آرامش می کنند.

16-علاقهء عشقء محبتء صفا و یکدلی خود را در رفتار و گفتار به یکدیگر ابراز می کنند .

17-از یکدیگر انتقاد بی جا و توقع نامناسب ندارند.

18-اگر مشکلی پیش بیایدء به راه حل فکر می کنند وبه دنبال مقصر وگناهکار نمی گردند.

19-هر یک از طرفین ءپیوسته ءبه فکر خوشحال کردن و راضی نگه داشتن دیگری  است .آنان یکدیگر را به خاطر رفع نیازهایشان نمی خواهند ءبلکه پیوسته در تلاشند تا خشنودی ورضایت همسر خود را فراهم نمایند.

20-بادرخواست های یکدیگر ءبرخورد مثبت ومنطقی دارند .

21-زن و شوهرء در کنار یکدیگر هستند نه رو در رو ورقیب هم.

22-زوج های خوشبخت وسعادتمند دارای شخصیت های متفاوت هستندء ولی یکدیگر را درک می کنند.

 ا.عاشق حسینی

discount prescriptions go walgreen printable coupons
prescription drugs coupon prostudiousa.com cialis manufacturer coupon
cyclophosphamide reconstitution go cyclophosphamide
abortion information britmilk.co.uk latest you can get an abortion
trialect review trialectics of space trialect opinion
the abortion pill cost 21investimenti.it pro abortion
acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide pka acetazolamide sivuvaikutukset
naltrexone 4mg medication naltrexone naltrexone how it works
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin dermani haqqinda

 

 

کليه حقوق این سایت محفوظ می باشد© 1389